www.incekum.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Antalya Otelleri Nerededir ?

> Alanya Otelleri Nerededir ?

> Side Otelleri Nerededir ?

> Manavgat Otelleri Nerededir ?

Yüksekliği 250 metreyi bulan ve sarp yamaçları olan bir yarımada üstüne kuruludur. Yarımadanın çevresi çıkılması mümkün olmayan çok dik uçurum ve kayalıklar ile çevrilidir. Alanya tarihi palaolitik çağa kadar gitmesine rağmen yapılan araştırmalarda kalenin iskan tarihi hellenistik dönemimde başlamaktadır. Sırası ile Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. Tarihsel süreçte Pamfilya ile dağlık Kilikya bölgeleri arasında kalan Alanya önceleri Coracesium Bizans döneminden itibarende Kolonoros adalarını almış 1226 yılında Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat tarafından alınınca Sultan'a ithafen Alaiye adı verilmiştir. Alanya Kalesi İç kale,orta kale ve dış kale olarak üç bölüme ayrılabilir.İç kale yarımadanın en yüksek yerinde yer alır.

Çok sağlam surlarla çevrili olan bu bölgede günümüze bir çok yapı kalmıştır. Bizans kilisesi, askeri koğuşlar, gözetleme terasları, surlar, saray olduğu tahmin edilen yapılar gezilip görülebilir. Ayrıca iç kalenin en ilginç yerlerinden biri "Adam Atacağı"dır. Rivayete göre eskiden idam mahkumlarına son bir şans olarak ellerine üç taş verilir ve birini o noktadan denize kadar atabilmeleri istenirmiş. Eğer mahkum bir taşı denize ulaştırabilirse affedilir, aksi halde kendisi aynı yerden uçuruma atılırmış.Yaklaşık 90 derecelik bir açı yapan uçurumun yarattığı göz aldanması nedeni ile aslında oldukça uzak olan deniz yakınmış gibi görünmekte, bu söylenceye kaynaklık etmektedir.

Yarımadanın üst düzlüğünü kapsayan ve iç kaleyi de içine alacak şekilde surlarla çevrilmiş orta kalede gezilip görülecek bir çok yer vardır. Günümüzde Ehmedek denilen yerde Kervansaray, tarihi bedesten, kışlalar gezilebilir. Ayrıca Alanya'nın en eski camilerinden biri olan Süleymaniye camisi buradadır.Bunundışında yarımadanın uzantısı olan Dilvarda burnu üzerinden ulaşımı kolay olmayan küçük bir manastır ve şaphelin kalıntıları durmaktadır. Dış kale diyebileceğimiz günümüzde Tophane Mahallesi adına taşıyan bölge Alanya'nın bir başka görülmeye değer yeridir.

6500 m.'lik surları 183 adet kulesi ve irili ufaklı bir çok sarnıcı ile Alanya kalesinin içinde yapılacak mutlaka uğranması gereken yerlerdendir. Bu bölge önceleri yerli Rumların oturduğu mahalle iken mücadele sonrası büyük bölümü terkedilmiş, bir kısım yapılar ise yerli halk tarafından onarılarak yerleşilmiştir. Bu bölgede Andızlı camii, Zitti Zeynep Türbesi halen kullanılan ve bir kısmı restore edilmiş eski Alanya evleri denize ve Toros dağlarına hakim manzarası ile gezenleri büyülemektedir.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

1226 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kaleye deniz yönünden gelebilecek tehlikelere savunma amacıyla yaptırılmıştır.Kule,yaklaşık 33 m. yüksekliktedir Sekizgen planlı kızılkule günümüze kalmış Anadolu Selçuklu yapıları içerisinde en iyi korunmuşlardan birisidir. Sadece Cumhuriyet döneminde küçük bir restorasyon geçirmiş onun dışında bütün özelliklerini koruyabilmiştir.

Adını yapımında kullanılan tuğlaların renginden alan KızılKule Alanya'nın en çok kullanılan tanıtım simgelerinden birisi olmuştur.Kulenin azüametiyle ters orantılı küçük bir kapısı vardır.Her katta sarnıcı çevreleyen askeri koğuş, depo vb.lojistik mekanlar yapılmıştır. Bütün katlarda kuşatma zamanlarında kullanılan çeşitli büyüklüklerde mazgal ve delikler vardır. Dördüncü kata kadar yükselen sarnıcın üstü yer yer su toplama kanal ve deliklerinin olduğu genişçe bir alan oluşturmaktadır.Bu alanlardan sonra merdivenlerden dış duvarlara paralel yapılmış iki kat halinde gözetleme ve savunma amaçlı teraslar vardır.

Kızılkulenin dış cephesinde bulunan kitabelerden yapının 1226 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Halepli Ebu Ali'ye yaptırıldığı yazılmaktadır.

Günümüzde Kızıl Kulenin zemin katı etnografya müzesi olarak kullanılmaktadır. Kızılkulenin hemen güneyinde yer alır. Sinop'taki örneğinden sonra Selçuklular tarafından yaptırılmış bir başka önemli tersanedir.Ayrıca çağdaşları içinde günümüze en iyi korunarak gelen Selçuklu tersanesidir. Bu tersanenin yapılmasında Anadolu Selçuklularının kara fetihleri ile yetinmeyip deniz aşırı fetihlere ve ülkeler arası ticarete yöneldikleri görülmektedir.40 ile 57 metre arasında değişen derinliklere sahip 5 galeriye sahiptir.Hemen yanında koğuş ve idari bina olarak kullanıldığı düşünülen bir yapı ve hemen güney bitişiğinde savunma amacı ile yapılmış bir kule kompleks oluşturur.Tersanenin giriş cephesindeki kitabede 1228 yılında yapıldığı yazılmaktadır.